Số ký hiệuNgày hiệu lựcTrích yếuNgày ban hànhFile đính kèm
Data pager
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
 Item 1 to 20 of 39
Page:of 2 GoPage size:

Năm: 2018

 

Tháng: 7

   27/07/2018Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2018 27/07/2018
  4541/KH-EVN SPC04/07/2018Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 04/07/2018
 

Tháng: 5

   15/05/2018Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 201715/05/2018
   15/05/2018Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 201715/05/2018
   14/05/2018Công khai tình hình đầu tư vốn vào Doanh nghiệp năm 2017 (theo Thông tư 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 15/12/2015)14/05/2018
   14/05/2018Công khai Kết quả SXKD năm 2017 (theo Thông tư 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 15/12/2015)14/05/2018
  3124/EVN SPC-KD10/05/2018Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 201710/05/2018
 

Tháng: 4

  2770/EVN SPC-KH24/04/2018Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2017 và giai đoạn 2015-201724/04/2018
 

Tháng: 3

  2020/EVN SPC-TCNS30/03/2018Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của EVN SPC năm 201730/03/2018
  2020/EVN SPC-TCNS30/03/2018Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới30/03/2018
  2020/EVN SPC-TCNS30/03/2018Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp30/03/2018
  1892/EVN SPC-KH27/03/2018Kết quả thực hiện SXKD năm 201727/03/2018
  1892/EVN SPC-KH27/03/2018Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 201827/03/2018

Năm: 2017 (Showing 7 of 12 items. Group continues on the next page.)

 

Tháng: 8

   24/08/2017Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 201724/08/2017
 

Tháng: 6

  4593/EVN SPC- KD16/06/2017Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 201616/06/2017
 

Tháng: 5

   16/05/2017Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 201626/05/2017
   16/05/2017Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 201616/05/2017
   16/05/2017Công khai tài chính kết quả hoạt động SXKD 2016 (theo Thông tư 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 15/12/2015)16/05/2017
   15/05/2017Công khai tài chính kết quả hoạt động SXKD 6 tháng 2016 (theo Thông tư 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 15/12/2015)15/05/2017
   15/05/2017Công khai tình hình đầu tư vốn vào Doanh nghiệp năm 2016 (theo Thông tư 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 15/12/2015)15/05/2017