Số ký hiệuNgày hiệu lựcTrích yếuNgày ban hànhFile đính kèm
Data pager
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
 Item 41 to 50 of 50
Page:of 3 GoPage size:

Năm: 2016 (... group continued from the previous page. Showing 7 of 11 items.)

 

Tháng: 8

   25/08/2016Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 201625/08/2016
  6532/EVN SPC - KH10/08/2016Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015, giai đoạn 2013 - 201510/08/2016
 

Tháng: 5

   23/05/2016Công khai tình hình đầu tư vốn vào Doanh nghiệp năm 2015 (theo Thông tư 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 15/12/2015)23/05/2016
   23/05/2016Công khai tài chính kết quả hoạt động SXKD 2015 (theo Thông tư 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 15/12/2015)23/05/2016
 

Tháng: 4

   25/04/2016Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 201525/04/2016
   25/04/2016 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 201525/04/2016
   25/04/2016 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2015 (phiên bản English)25/04/2016

Năm: 2015

 

Tháng: 6

   31/12/2014Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 201426/06/2015
   31/12/2014Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2014 (phiên bản English)26/06/2015

Năm: 2004

 

Tháng: 10

  176/2004/QĐ-TTG05/10/2004Về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam giai đoạn 2004 – 2010, định hướng đến năm 2020.05/10/2004