Công bố thông tin

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

         Năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) hoạt động trong bối cảnh kinh tế cả nước tiếp tục tăng trưởng cao. Trong năm 2019 nhiều nhà máy năng lượng tái tạo (NLTT) đưa vào vận hành...

xem chi tiết

EVN HOÀN THÀNH ĐƯA TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ ĐIỆN MỨC ĐỘ 4 KẾT NỐI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

Trên tinh thần quyết tâm thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 24/12/2019 EVN đã hoàn thành việc đưa 9 dịch vụ điện cấp độ 4 còn lại kết nối Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Như vậy,...

xem chi tiết