Lĩnh vực hoạt động

Ứng dụng công nghệ

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG CỦNG CỐ THIẾT BỊ ĐẢM BẢO VẬN HÀNH LIÊN TỤC CHO LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH

Vừa qua, Công ty Điện lực Bình Dương thực hiện di dời các thiết bị SDH (thiết bị truyền dẫn đường trục của hệ thống SCADA) từ Đội Quản lý vận hành lưới điện Cao thế về phòng Điều độ Công ty nhằm đảm...

xem chi tiết

Ứng dụng sáng kiến kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh

Nối tiếp phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Long An (PC Long An) không ngừng nghiên cứu sáng tạo, mạnh dạn đề xuất những giải pháp mới,...

xem chi tiết

Trung tâm điều hành SCADA tổ chức Hội thảo tối ưu hóa hệ thống mạng SCADA

Vào ngày 14/8/2020, Trung tâm Điều hành SCADA (SCADA) đã phối hợp với Cisco Systems Việt Nam (Cisco) tổ chức hội thảo với chủ đề “Tối ưu hóa hệ thống mạng SCADA”, tham dự buổi hội thảo có các chuyên...

xem chi tiết

Trung tâm Điều hành SCADA hướng dẫn Đội cao thế PC Tây Ninh lắp đặt mới 02 card CMR02 và khung rack tại trạm 110kV Tân Biên

Trong tháng 02 năm 2020, trạm 110kV Tân Biên mất toàn bộ tín hiệu relay, đo lường và điều khiển xa do hư hỏng card điều khiển chính CMU05 và khung rack tủ RTU. Trung tâm Điều hành SCADA (SCADA) đã hỗ...

xem chi tiết