Lĩnh vực hoạt động

EVN SPC với chuyển đổi số

“Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm Digital Office”

Digital Office (D-Office) là hệ thống văn phòng số do Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt...

xem chi tiết

Hội thảo Chuyển đổi số Khối Văn phòng trong EVN

Ngày 05/10/2021, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) tổ chức hội nghị trực tuyến với chủ đề “Chuyển đổi số trong công tác Văn phòng - Tiên phong -...

xem chi tiết

ÁP DỤNG HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN POLYCOM REALPRESENCE (RP)

Công ty Điện lực Sóc Trăng (PC ST) triển khai và áp dụng các phần mềm phục vụ các cuộc hội nghị, họp trực tuyến trên Polycom Realpresence (PR) của...

xem chi tiết