Lĩnh vực hoạt động

EVN SPC với chuyển đổi số

TỰ ĐỘNG HÓA TRONG VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

Tự động hóa lưới điện, phát triển lưới điện thông minh là một yêu cầu cấp thiết trong việc quản lý và vận hành hệ thống điện hiện nay, nhằm tăng...

xem chi tiết

CÁNH TAY VÀ KHỐI ÓC TRONG CÔNG TÁC VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN

Ngày nay, cuộc cách mạng 4.0 đã mở ra kỷ nguyên số trên toàn thế giới; mọi hoạt động đã dần được số hóa để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của con...

xem chi tiết

“Cú nước rút thần tốc - xóa sổ công tơ cơ khí”

Là một đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Cà Mau (PCCM), Điện lực Trần Văn Thời đang cung cấp điện cho 11 xã và 2 Thị trấn. Tổng số khách hàng...

xem chi tiết