Lĩnh vực hoạt động

Triển khai giải pháp khai thác dữ liệu CMIS 3.0 qua Web Service

Hệ thống thông tin quản lý khách hàng sử dụng điện (CMIS 3.0) là hệ thống phần mềm lõi của Tổng công ty Điện lực miền Nam, quản lý tập trung toàn bộ thông tin khoảng 8 triệu khách hàng khu vực các...

xem chi tiết

Phần mềm Quản lý nguồn và lưới điện (PMIS)

Nằm trong định hướng về chiến lược phát triển CNTT trong toàn tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). EVN đã xây dựng phần mềm Quản lý kỹ thuật nguồn và lưới điện (PMIS) cho các Tổng công ty truyền tải...

xem chi tiết

Hiệu quả sau 03 năm sử dụng máy biến áp (MBA AMORPHOUS)

Thực hiện chủ trương và đề án giảm tỷ lệ điện điện phân phối (TTĐN) của Tổng công ty Điện lực miền Nam, 03 năm qua Công ty Điện lực Hậu Giang đã lắp đặt 488 máy biến áp siêu giảm tổn thất điện năng...

xem chi tiết

Triển khai giải pháp giám sát và truy cập dữ liệu Recloser từ xa của Viettel trong Công ty Điện lực Ninh Thuận

Đây là một trong những chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật quan trọng, hướng đến việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các đối tượng khách hàng. Trong đó, việc vận...

xem chi tiết

Điện lực Bình Phước vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái

 Sau 1 tháng vận hành, Công ty Điện lực Bình Phước vừa đưa vào sử dụng hệ thống điện mặt trời lắp đặt tại trụ sở công ty với tổng mức đầu tư 2 tỷ đồng.

xem chi tiết