Lĩnh vực hoạt động

Bạc Liêu tổ chức bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện mới

Hưởng ứng chương trình “Bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện mới” do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động. Vào chiều ngày 19/6/2019, Cơ quan Công ty Điện lực Bạc Liêu đã tổ chức buổi...

xem chi tiết

Tăng cường giải pháp cải thiện độ tin cậy cung cấp điện

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã nỗ lực thực hiện tốt công tác cấp điện, đảm bảo đủ điện phục vụ sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội toàn địa bàn...

xem chi tiết

Phát triển nguồn điện đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm áp lực nguồn cung cấp điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền...

xem chi tiết

PC Bạc Liêu: Triển khai bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện

Ngày19/6/2019, Công ty Điện lực Bạc Liêu đã tổ chức buổi bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện, hưởng ứng chương trình phát động bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện của EVN.

xem chi tiết