Về chúng tôi

Thực thi văn hóa doanh nghiệp

Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2023

Ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6 hằng năm) do Liên hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục...

xem chi tiết

Ngày Đại dương Thế giới 8/6: Những thông điệp của đại dương

Hà Nội (TTXVN 8/6) Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chọn ngày 8/6 hằng năm là Ngày Đại dương Thế giới. Mục tiêu của việc kỷ niệm ngày này...

xem chi tiết

14 CÁ NHÂN ĐƯỢC BIỂU DƯƠNG KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN TIÊU BIỂU XUẤT SẮC QUÝ 1 NĂM 2023

Phong trào thi đua luôn gắn với nhiệm vụ SXKD tại đơn vị không chỉ là khẩu hiệu, mà nó đã mang lại hiệu quả thiết thực ngày càng lan tỏa...

xem chi tiết

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU NỖ LỰC ĐỒNG HÀNH CÙNG TỈNH PHÁT TRIỂN

Công ty Điện lực Bạc Liêu sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh với quyết tâm điện đi trước một bước, Công ty bảo đảm cung cấp điện với chất...

xem chi tiết