Văn hóa doanh nghiệp

Công nhân Điện lực Hồng Ngự chung tay bảo vệ môi trường

Hưởng ứng phong trào “Hành động vì môi trường xanh-sạch-đẹp” của chính quyền địa phương, Công đoàn phối hợp cùng Đoàn thanh niên Điện lực Thị xã Hồng Ngự đã “ra quân cùng nhân dân làm vệ sinh, khắc...

xem chi tiết