An toàn & Tiết kiệm điện

Cảnh giác nguy hiểm điện trong mùa lũ

Nhằm ngăn ngừa các tai nạn điện đáng tiếc xảy ra trong những ngày mưa lũ, cùng với công tác thực hiện ứng phó tích cực, ngành điện đã đưa ra chỉ dẫn giúp người dân sử dụng điện an toàn.

xem chi tiết

Bảo đảm an toàn điện mùa mưa

Ngành điện phối hợp ngành chuyên môn, đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn điện mùa mưa, bão, hạn chế các rủi ro, sự cố, giảm thiệt hại khi có xảy ra tai nạn...

xem chi tiết