An toàn & Tiết kiệm điện

An toàn điện

‘’Nhiệm vụ công tác an toàn các tháng cuối năm 2021’’

  Thực hiện thông báo kết luận của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại cuộc họp giao ban tháng 7/2021, trong đó giao lãnh đạo các đơn vị phải giám sát chặt chẽ, trực tiếp điều hành...

xem chi tiết

“Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn” nhiệm vụ then chốt trong mùa mưa bão

  Từ đầu năm 2021 đến nay, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tích cực hoàn thành những nhiệm vụ trọng yếu trong công tác Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), bảo vệ...

xem chi tiết

Công tác An toàn vệ sinh lao động sáu tháng đầu năm 2021

  Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã triển khai nhiều phương án để hoàn thành công tác an toàn nói chung và an toàn vệ sinh lao động,...

xem chi tiết

Thực hiện nghiêm ngặt công tác an toàn lao động trong mùa mưa bão

  Ngành điện là ngành đặc thù và nguy hiểm ở mức độ cao. Việc đảm bảo an toàn lao động nói chung, an toàn trong mùa mưa bão nói riêng luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Ý thức của cá nhân là trước...

xem chi tiết

Vẫn còn vi phạm hành lang an toàn lưới điện

      Những năm qua, công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện được Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện thông qua việc kiểm tra, xử phạt cũng như tuyên...

xem chi tiết