Tin tức & truyền thông

Đảng - Đoàn thể

Đảng bộ Công ty Điện lực Hậu Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

     Ngày 09/6/2021, thực hiện theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Công ty Điện lực Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại...

xem chi tiết

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng, là sự ghi nhận của Đảng đối với công lao đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là biểu tượng cao quý về sự phấn đấu, rèn luyện, cống...

xem chi tiết

ẤM ÁP TÌNH ĐỒNG NGHIỆP NHÂN THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2021

Thực hiện kế hoạch số 63/KH-CĐĐMN ngày 22/3/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc tổ chức Tháng công nhân năm 2021, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam thành lập 03 đoàn công tác tổ...

xem chi tiết