Tin tức & truyền thông

Văn bản chỉ đạo

Về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19”

Ngày 14/3, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 604 kèm hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID- 19.

xem chi tiết

EVN SPC triển khai văn bản số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế

Căn cứ văn bản số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần. Tổng công ty...

xem chi tiết

EVN SPC triển khai văn bản số 713/EVN-TCNS ngày 17/02/2022 của Tập đoàn

Căn cứ văn bản số 713/EVN-TCNS ngày 17/02/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc tăng cường quán triệt thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.

xem chi tiết

EVN SPC triển khai văn bản số 568/EVN-TCNS ngày 31/01/2022 của Tập đoàn

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của...

xem chi tiết