Tin tức & truyền thông

Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Virus Covid -19

Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong Tổng công ty Điện lực miền Nam đầu năm 2022

  Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 (dịch bệnh) tại TP.HCM và các tỉnh/thành phố phía Nam sau Tết diễn biến rất phức tạp có xu hướng tăng số...

xem chi tiết

Về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19”

Ngày 14/3, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 604 kèm hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID- 19.

xem chi tiết

Thanh toán không tiền mặt phát huy tối đa hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua, các hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt được khách hàng đánh...

xem chi tiết

EVN SPC triển khai văn bản số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế

Căn cứ văn bản số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần. Tổng công ty...

xem chi tiết