Về chúng tôi

Không gian văn hóa

TRIỂN KHAI KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đang triển khai...

xem chi tiết