Tổng công ty Điện lực miền Nam đào tạo và diễn tập an toàn thông tin năm 2023

Ngày 25 tháng 4 năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức chương trình đào tạo và diễn tập...

xem chi tiết

Tổng công ty Điện lực miền Nam chuyển mình thành doanh nghiệp số

Thiện hiện Đề án chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) phấn đấu mục tiêu trở thành doanh nghiệp...

xem chi tiết

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tổng công ty Điện lực miền Nam, cùng với một nền tảng hệ thống quy định, quy trình, khoa học công...

xem chi tiết

ỨNG DỤNG TỰ ĐỘNG HÓA TRÊN LƯỚI ĐIỆN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CUNG CẤP ĐIỆN

        Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về chất lượng dịch vụ cung cấp điện, thời gian qua Công ty Điện lực Bình...

xem chi tiết

EVNSPC và CMC Telecom tiếp xúc, trao đổi về xu hướng công nghệ số

Ngày 15 tháng 3 năm 2023, đoàn công tác của EVNSPC gồm Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin, Công ty Công nghệ thông tin Điện...

xem chi tiết