Công ty Điện lực Bình Dương triển khai sử dụng hệ thống theo dõi tình hình sử dụng điện các khách hàng thuộc nhóm Cơ sở Năng lượng trọng điểm

Thực hiện văn bản số 1775/BCT-TKNL ngày 13/3/2020 của Bộ Công Thương gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp triển khai sử dụng hệ thống theo dõi trực tuyến mức...

xem chi tiết