Bộ Công Thương tiếp tục thông tin về tình hình vận hành hệ thống điện khi thừa nguồn và quá tải lưới truyền tải điện liên kết trong thời gian qua

Tại văn bản số 1226/BCT-ĐTĐL ngày 9/3/2021 gửi Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Văn phòng Chính phủ về việc giải...

xem chi tiết

Điện mặt trời: Khuyến khích lắp đặt để sử dụng

Điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) là một phần trong Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 của Chính phủ. Mục tiêu là khuyến khích người dân, doanh nghiệp...

xem chi tiết

Chỉ đạo “Hỏa tốc” của Bộ Công Thương về một số vấn đề cấp bách để bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện

Với tinh thần chủ động tìm mọi giải pháp để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia đối với trường hợp phụ tải xuống thấp và có chênh lệch...

xem chi tiết

Dự án nguồn năng lượng mặt trời tại đảo Phú Quý chính thức hoạt động

Tổng công ty Điện lực miền Nam đã phối hợp với đơn vị thi công Liên danh Công ty cổ phần Xây lắp điện I - Công ty cổ phần Điện mặt trời Vũ Phong. Đơn vị Tư vấn giám sát Công ty TNHH Electrical...

xem chi tiết

PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TẠI TỈNH CÀ MAU

       Ưu tiên xây dựng các cơ chế, chính sách để khuyến khích và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo nhằm thay thế các nguồn năng lượng hoá thạch đang bắt đầu cạn kiệt là một xu...

xem chi tiết