ĐẢNG ỦY EVN SPC, ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG

Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn công tác Đảng, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) còn coi trọng, đổi mới công...

xem chi tiết

Tham gia thảo luận, góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

  Thực hiện Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương, việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của...

xem chi tiết

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ  2020 - 2025 đã diễn ra từ ngày 14 tháng 10 năm 2020 đến ngày 18 tháng 10 năm...

xem chi tiết

Công đoàn EVN SPC với công tác dân vận

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) là đơn vị sản xuất, phân phối điện năng trên địa bàn 21 tỉnh thành phía Nam, có số lượng lao động trên 21.500 người. Số lượng đoàn viên 21.703 người (đạt tỉ lệ...

xem chi tiết

CHI HỘI ĐIỆN LỰC VĨNH LONG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ III (2020-2025)

Ngày 09/10/2020, tại Hội trường Công ty Điện lực Vĩnh Long, tổ chức Đại hội Chi hội Điện lực Vĩnh Long nhiệm kỳ III (2020-2020). Tham dự Đại hội có đại diện Hội Điện lực miền Nam (SEEA) ông Nguyễn...

xem chi tiết