Công ty Điện lực Hậu Giang tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khu vực 4 năm 2020

Ngày 02/7/2020 Công ty Điện lực Hậu Giang đã liên kết với các Công ty Điện lực tỉnh nằm trong khu vực 4 (gồm Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu) tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn...

xem chi tiết