EVNNPC thoái vốn tại Công ty CP Thủy điện Nậm Mức

Ngày 18/12 tới, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức bán đấu giá 14.601.125 cổ phần, với tổng giá trị (tính theo mệnh giá) hơn 146 tỷ đồng của Công ty CP Thủy điện Nậm Mức do Tổng công ty Điện...

xem chi tiết

Tái cơ cấu để phát triển bền vững

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) theo yêu cầu của Chính phủ từ nay đến năm 2020, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 10-NQ-QĐ ngày...

xem chi tiết

Sắp bán đấu giá hơn 2,3 triệu cổ phần của EVNNPC tại Công ty Cổ phần Thiết bị điện miền Bắc

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá 2.323.616 cổ phần của Công ty CP Thiết bị điện miền Bắc do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) sở hữu, với giá khởi điểm là 10.500 đồng/cổ...

xem chi tiết

Công đoàn Điện lực Việt Nam tham gia sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp

Hội nghị tập huấn “Công đoàn với việc tham gia sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam” dành cho đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt vừa được tổ chức sáng nay...

xem chi tiết

Tập huấn công tác tái cơ cấu doanh nghiệp cho cán bộ công đoàn

Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn “Công đoàn với việc tham gia sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam” sáng nay (ngày 2/11), tại Hà Nội.

xem chi tiết