VĨNH LONG NÂNG CAO SỰ THUẬN TIỆN TRONG THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN KHÔNG SỬ DỤNG TIỀN MẶT

Trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, việc thanh toán không dùng tiền mặt càng cho thấy nhiều ưu điểm. Và để tiếp tục áp dụng công nghệ...

xem chi tiết

EVN quyết tâm cao và hành động mạnh mẽ trong công cuộc chuyển đổi số

EVN hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp số, trong đó tận dụng hiệu quả các cơ hội do cuộc CMCN4.0 đem lại; thực hiện chuyển đổi số toàn diện, đổi mới,...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Bình Dương đẩy mạnh triển khai công tác Chuyển đổi số

Chuyển đổi số là chủ đề mà Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) xác định thực hiện trong năm 2021. Với quan điểm “Chuyển đổi số trước tiên...

xem chi tiết