Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu: Dự kiến lắp đặt 100% công tơ đo xa vào cuối năm 2022

6 tháng đầu năm 2022, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt việc cung cấp điện phục vụ nhu cầu sản xuất - kinh...

xem chi tiết

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO ITIL V4 FOUDATION

Tổng công ty Điện lực miền Nam đã tổ chức khóa học ITIL 4 Foundation cho 108 học viên là chuyên viên CNTT, cán bộ quản lý và...

xem chi tiết

Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý an toàn lao động

Trong 05 nhiệm vụ khung về thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực kỹ thuật và an toàn, có 02 khung về thực hiện chuyển đổi số trong công tác an toàn lao động...

xem chi tiết