Đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Bến Tre

       Thực hiện theo chủ đề năm 2021 của Tập đoàn: “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” đồng thời bồi dưỡng kiến thức, nâng cao  nhận thức của CBCNV về chuyển đổi số,

xem chi tiết

Lớp tập huấn triển khai “Hệ thống thư mục dịch vụ - Active Directory (AD) -quản lý tập trung người dùng và truy cập tài nguyên hệ thống mạng”

Ngày nay, việc dữ liệu đang ngày càng tăng khiến các công ty, doanh nghiệp loay hoay tìm cách tối đa hóa việc lưu trữ và quản lý dữ liệu. Theo đó, việc quản lý dữ liệu tập trung là giải pháp được đưa...

xem chi tiết

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC): Chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã có những bước khởi động tích cực trong hành trình số hóa công tác kinh doanh điện năng....

xem chi tiết

EVNSPC tổ chức đào tạo "Nhận thức về chuyển đổi số"

Trong 2 ngày 5&6/5/2021, EVNSPC đã tổ chức khóa đào tạo đầu tiên “Nhận thức về chuyển đổi số” cho 31 học viên là cán bộ lãnh đạo cấp cao của EVNSPC và Giám đốc các đơn vị thành viên. Chương trình đào...

xem chi tiết

Vân hành lưới điện bằng công nghệ số: Thách thức và Giải pháp

Ứng dụng khoa học, công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh đang là nhu cầu bức thiết trong tình hình hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực điện. Để tăng độ tin cậy, an toàn trong vận hành hệ...

xem chi tiết