“Người lao động là tài sản quý giá nhất”

Đó là cam kết của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) với người lao động trong những năm vừa qua. Đặc biệt là trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư năm 2021.

xem chi tiết