Công ty Điện lực Vĩnh Long thực hiện công tác an sinh xã hội

Công ty Điện lực Vĩnh Long (PC Vĩnh Long) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại địa phương, góp phần đảm bảo thực...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Trà Vinh thực thi chủ đề Văn hóa doanh nghiệp tháng 8/2021

Thực hiện kế hoạch thực thi văn hóa doanh nghiệp (VHDN) đề ra năm 2021, tháng 8/2021 BCĐ VHDN Công ty Điện lực Trà Vinh (PC Trà Vinh)...

xem chi tiết

Phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Bình Dương – Tập thể điển hình về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

    Phòng Kinh doanh là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Bình Dương (PC Bình Dương) với chức năng chủ trì tham mưu về công tác kinh...

xem chi tiết