Công ty Điện lực Trà Vinh diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Ngày 25/4/2021 tại thị xã Duyên Hải, Công ty Điện lực Trà Vinh diễn tập phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) và xử lý sự cố hệ thống lưới điện, an toàn cấp Công ty năm 2021. Tham gia...

xem chi tiết

Công ty Điện lực Bình Phước hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai

  Với chủ đề “Chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai” và việc triển khai gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19.  Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai...

xem chi tiết

Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếu cứu nạn

Sáng ngày 26/3/2021, tại Công ty Điện lực Bạc Liêu - Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) khu vực 4 tổ chức họp tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2020 và triển khai...

xem chi tiết