Điện lực Mỏ Cày Nam thực hiện giảm giá điện, tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

  Nhằm chung tay cùng cả nước phòng chống dịch và chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Chính phủ đã ban...

xem chi tiết

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ LONG XUYÊN ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH XÃ HỘI

Thực hiện công văn số 714/UBND-KGVX ngày 17/07/2021 về việc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên phạm vi toàn tỉnh An Giang trong đó có...

xem chi tiết

ĐIỆN LỰC MỎ CÀY BẮC TRIỂN KHAI GHI CHỈ SỐ THÁNG 8 VÀ GIẢM GIÁ ĐIỆN COVID-19 ĐỢT 4

Trong tháng 7 và tháng 8 năm 2021, huyện Mỏ Cày Bắc triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ,...

xem chi tiết