PC Bình Dương: Tổ chức sát hạch định kỳ an toàn vệ sinh lao động

100% đối tượng tham gia sát hạch đều đạt yêu cầu đề ra.

xem chi tiết

Tập huấn phần mềm quản lý kỹ thuật an toàn

Công tác bảo đảm an toàn trong SXKD điện năng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cũng là mục tiêu hàng đầu trong quá trình xây dựng và phát triển của ngành Điện.

xem chi tiết

Điện lực Đà Lạt: chú trọng công tác an toàn lao động

Thực hiện theo chương trình công tác Quản lý kỹ thuật an toàn định kỳ 6 tháng đầu năm 2012, sáng ngày 01/6/2012, Điện lực Đà Lạt đã tổ chức buổi phổ biến các quy định mới của Tổng công ty Điện lực...

xem chi tiết

PC Ninh Thuận: tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ

Hội thi có sự tham gia của 5 đội: Điện lực Phan Rang-Tháp Chàm, Điện lực Ninh Sơn, Điện lực Thuận Bắc, Điện lực Ninh Hải và Điện lực Ninh Phước với mục đích tuyên truyền, phổ biến kiến thức về...

xem chi tiết

PC Đồng Nai : Sơ kết 05 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh

Sáng 21/3, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (PCĐN) và Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác bảo vệ an ninh trật tự (2007 – 2012).

xem chi tiết