PC Cần Thơ thực hiện tốt công tác ATVSLĐ - PCCN

Công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) là một trong những hoạt động nhằm chăm lo cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ người lao động. Quan...

xem chi tiết

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÂM ĐỒNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2012

Sáng nay, ngày 23/01/2013 Công ty Điện lực Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và kế hoạch công tác năm 2013. Ông Nguyễn Văn Hợp, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty...

xem chi tiết

TỔNG KẾT KHỐI THI ĐUA DOANH NGHIỆP TW TỈNH LÂM ĐỒNG

Chiều nay, 21/01/2013 tại hội trường Chi nhánh Viettel Lâm Đồng, khối thi đua các doanh nghiệp TW tỉnh Lâm Đồng bao gồm : Công ty Điện lực Lâm Đồng, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng, Công ty Xăng dầu Lâm...

xem chi tiết

Bồi huấn nghiệp vụ ATVSV

Bồi huấn

xem chi tiết

Tổng kết công tác HLATLĐ

Tổng kết

xem chi tiết