EVNSPC Triển khai thực hiện Thông tư quy định chi tiết về an toàn điện

Ngày 02/8/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BCT  (TT05) Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện, TT05 có hiệu lực...

xem chi tiết

ĐIỆN LỰC HÀM THUẬN BẮC TỔ CHỨC SÁT HẠCH AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2021 (PHẦN TRẮC NGHIỆM) TRONG ĐIỀU KIỆN DỊCH BỆNH ĐANG DIỄN BIẾN PHỨC TẠP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Thực hiện công tác huấn luyện, sát hạch an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện, Điện...

xem chi tiết