Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam làm việc với Công ty Điện lực Bình Phước

Vừa qua, Đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) do ông Lê Xuân Hải – Thành viên Hội đồng thành viên (TV...

xem chi tiết

Đoàn công tác Tổng công ty Điện lực miền Nam làm việc về công tác KD-DVKH tại Công ty Điện lực Bình Phước

Vừa qua, Đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) do ông Nguyễn Văn Lý – Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn,...

xem chi tiết

EVNSPC công nhận ý tưởng cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

Vừa qua, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Công Hầu – Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), đã chủ...

xem chi tiết

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

Ngày 03/8/2022, Đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) do ông Hoàng Minh Dũng – Thành viên Hội đồng thành...

xem chi tiết