Trực ban

xem chi tiết

LÁ LÀNH ĐÙM LÁ RÁCH

Với truyền thống “Lá lành đùm lá rách” và tinh thần thương yêu tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, Công Đoàn Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu (PC Bà Rịa Vũng Tàu)  đã tổ chức trao tặng số tiền đợt 2 là trên...

xem chi tiết