Điện lực Bàu Bàng tăng cường công tác phát quang hành lang an toàn lưới điện cao áp

                 Nhằm đảm bảo lưới điện vận hành an toàn trước mùa mưa bão, đảm bảo nguồn điện cho các bệnh viện...

xem chi tiết

TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ngày 23/9/2021, Công ty Điện lực Sóc Trăng (PC ST) tổ chức Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho CBCNV thuộc đối tượng nhóm 4 qua Zoom meetings....

xem chi tiết