Hộ gia đình sử dụng điện an toàn – tiết kiệm – hiệu quả

Đây là chương trình do Công ty Điện lực Đồng Tháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp tuyên truyền trong năm 2020 và được tổng kết vào chiều 20/01/2021.

xem chi tiết

Điện lực Phú Tân với công tác phát triển điện mặt trời mái nhà

Điện lực Phú Tân - Công ty Điện lực Cà Mau (PCCM) luôn nhận định nhiệm vụ phát triển khách hàng sử dụng ĐMTMN là một trong những chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 PCCM đã giao cho Điện lực kế hoạch phấn đấu...

xem chi tiết

Tổng kết chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2020”

Thực hiện Kế hoạch số 776/PCCM-KD ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Công ty Điện lực Cà Mau, về việc hướng dẫn triển khai "Chương trình tiết kiệm điện" năm 2020. Sáng ngày 17 tháng 12 năm 2020, Điện...

xem chi tiết

Điện lực Dĩ An tổ chức Hội thi "Gia đình tiết kiệm điện năm 2020"

Thực hiện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/08/2017 của Thủ Tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và chương trình tiết kiệm điện năm 2020 của Công ty Điện lực Bình Dương, Điện...

xem chi tiết