Nỗ lực tiết kiệm điện trong sản xuất nông nghiệp

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi tất yếu, có tác dụng tích cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm...

xem chi tiết

EVNSPC LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC Bà Rịa - Vũng Tàu

Đoàn công tác do Ông Nguyễn Văn Hợp – Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV EVNSPC) và đoàn công tác của Tổng Công...

xem chi tiết