EVNSPC tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch Công nghệ thông tin, Viễn thông dùng riêng năm 2022

Ngày 13 tháng 5 năm 2022, tại Thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch...

xem chi tiết

ĐIỆN LỰC BẾN TRE CHUYỂN MÌNH TỪ CÔNG NGHỆ SỐ

Cùng với quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, các hoạt động kinh tế xã hội ngày càng tăng. Theo đó, nhu...

xem chi tiết

❌❌ Cảnh báo chiêu trò giả danh Tổng đài Điện lực

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa phát cảnh báo đến quý khách hàng sử dụng điện tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam (từ Ninh Thuận đến...

xem chi tiết

QUYẾT TÂM HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU ĐIỆN TỬ HÓA TRONG QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐO ĐẾM ĐIỆN NĂNG

Nhằm hướng tới mục tiêu điện tử hóa trong quản lý đo đếm kinh doanh điện năng, Công ty Điện lực Long An (PC Long An) đã và đang chỉ đạo quyết liệt các...

xem chi tiết