Điện lực Dầu Tiếng tuyên truyền tiết kiệm điện an toàn, hiệu quả năm 2020

Tuyên truyền tiết kiệm điện an toàn và hiệu quả trong học đường được Điện lực Dầu Tiếng triển khai thực hiện hằng năm nhằm nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm của học sinh ngay từ khi các em còn...

xem chi tiết

Tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học năm học 2020-2021

Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Trà Vinh về triển khai thực hiện Chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện (TIKĐ) trong trường học năm học 2020-2021, trong tháng 11/2002, Điện lực thành phố Trà...

xem chi tiết

Điện lực Phan Thiết và Đội Tổng hợp Tánh Linh - Điện lực Đức Linh tổ chức các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn trong trường học năm 2020

Nhằm mục tiêu xây dựng các tài liệu tuyên truyền, mô hình tiết kiệm điện và sử dụng điện an toàn vào trường học để giúp học sinh nắm bắt và thực hành kỹ hơn về bài học tiết kiệm năng lượng, hình...

xem chi tiết

ĐIỆN LỰC NINH SƠN TUYÊN TRUYỀN "CÙNG BẠN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN, TIẾT KIỆM" TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC BÌNH A, B, C VÀ THCS VÕ THỊ SÁU (HUYỆN BÁC ÁI)

Ngày 17/11/2020, tại  hai xã vùng cao Phước Bình và Phước Hòa (huyện Bác Ái) Điện lực Ninh Sơn  tổ chức tuyên truyền chủ đề “Cùng bạn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm” năm 2020 tại các trường: Tiểu...

xem chi tiết