Tri ân khách hàng năm 2020

Nhằm tri ân khách hàng năm 2020, Công ty Điện lực Tiền Giang (PC Tiền Giang) đã triển khai nhiều hoạt động với thông điệp “Chung tay hướng về đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lụt...

xem chi tiết

"Thắp sáng đường quê" -Xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng Chương trình “Tri ân khách hàng” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đoàn thanh niên Điện lực Phú Tân thuộc Công ty Điện lực Cà Mau kết hợp với xã Đoàn xã Phú Tân, huyện Phú Tân đã có nhiều mô...

xem chi tiết