Tổ ấm từ những ngôi Nhà đồng nghiệp

Trong những năm qua, ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tổng công ty Điện lực miền Nam giao, việc thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội luôn được Lãnh đạo Công ty Điện lực Bạc Liêu quan...

xem chi tiết