Các banner hưởng ứng Giờ trái đất 2020

Dưới đây là các banner phục vụ tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất 2020.

xem chi tiết

HIỆU QUẢ TỪ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG ĐIỆN AN TOÀN – TIẾT KIỆM – HIỆU QUẢ TRONG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 25 tháng 12 năm 2019, tại Hội trường cơ quan Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) Tỉnh, Công ty Điện lực Đồng Tháp (PC Đồng Tháp) phối hợp Hội LHPN Tỉnh đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác tuyên...

xem chi tiết

Hội thảo tiết kiệm điện và ứng dụng điện an toàn trong nuôi trồng thủy sản

Tuần qua, Công ty Điện lực Trà Vinh phối hợp Sở Công thương Trà Vinh tổ chức buổi hội thảo với chủ đề tiết kiệm điện và ứng dụng điện an toàn trong nuôi trồng thủy sản. Tham dự hội thảo còn có hơn 50...

xem chi tiết

Tổng kết Chương trình “Gia đình tiết kiệm điện”, “ấp, khu phố tiết kiệm điện” giai đoạn 2018 – 2019

Vừa qua, Điện lực Thành phố Tây Ninh tổ chức hội nghị khách hàng năm 2019 và tổng kết Chương trình “Gia đình tiết kiệm điện”, "ấp, khu phố tiết kiệm điện” giai đoạn 2018 – 2019.

xem chi tiết