Chính phủ hỗ trợ 30.000 đồng/tháng tiền điện cho hộ nghèo

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định 2409/QĐ-TTg về việc kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện. Theo đó, năm 2012, các hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia sẽ được hỗ trợ 30.000 đồng/hộ/tháng.

xem chi tiết

Giá điện mới áp dụng hình thức “3 giá”

Các hộ sinh hoạt sẽ với chịu mức giá điện mới cao nhất có thể tới 2060 đồng/kWh. Hình thức “3 giá” cũng được áp dụng đối với khách hàng sử dụng điện vào mục đích sản xuất, kinh doanh... Theo bộ...

xem chi tiết

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN ĐIỆN

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2011 Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 21/2009/QĐ-TTg ngày 12/02/2009 về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ chế thị trường, số...

xem chi tiết

PC Tây Ninh: Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo và hộ thu nhập thấp

Nhằm đảm bảo cho các khách hàng là hộ nghèo, hộ thu nhập thấp được hưởng giá bán điện ưu đãi năm 2011 theo quy định của Chính phủ, Công ty Điện lực Tây Ninh đã khẩn trương tổ chức công tác tiếp nhận...

xem chi tiết

Gia hạn đăng ký giá điện cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp đến 15/5

Nhằm tạo điều kiện cho tất cả các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50 kWh/tháng được hưởng chính sách hỗ trợ giá điện của Chính Phủ, Bộ Công thương vừa có Công...

xem chi tiết