PC Tây Ninh: Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo và hộ thu nhập thấp

Nhằm đảm bảo cho các khách hàng là hộ nghèo, hộ thu nhập thấp được hưởng giá bán điện ưu đãi năm 2011 theo quy định của Chính phủ, Công ty Điện lực Tây Ninh đã khẩn trương tổ chức công tác tiếp nhận...

xem chi tiết

Gia hạn đăng ký giá điện cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp đến 15/5

Nhằm tạo điều kiện cho tất cả các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50 kWh/tháng được hưởng chính sách hỗ trợ giá điện của Chính Phủ, Bộ Công thương vừa có Công...

xem chi tiết

Gia hạn đăng ký giá điện cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp đến 15/5

Nhằm tạo điều kiện cho tất cả các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50 kWh/tháng được hưởng chính sách hỗ trợ giá điện của Chính Phủ, Bộ Công thương vừa có Công...

xem chi tiết

Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin thông báo thủ tục đăng ký mua điện theo diện hộ nghèo, hộ thu nhập thấp

Theo Thông tư số 05/2011/TT-BCT ngày 25/02/2011 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện, các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp, thường xuyên sử dụng không quá...

xem chi tiết

Gia hạn đăng ký mua điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp đến ngày 15/05/2011

Giá điện năm 2011 có quy định mức giá riêng cho hộ nghèo và hộ thu nhập thấp, thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50 kWh/tháng và có đăng ký với Bên bán điện (Tải file...

xem chi tiết