Điều chỉnh giá điện theo giá nguyên liệu

Giá nguyên nhiên liệu đầu vào là một trong 3 yếu tố để điều chỉnh giá điện theo Quyết định 24, ngày 15/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ, do đó nếu giá bán than điều chỉnh theo thị trường thì giá điện...

xem chi tiết

Vận hành thị trường phát điện cạnh tranh: Có thêm các quy định mới

Sau khi thị trường phát điện cạnh tranh giai đoạn thí điểm đi vào hoạt động, nhằm phù hợp với những vướng mắc phát sinh trong thực tế vận hành, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số...

xem chi tiết

Chính phủ hỗ trợ 30.000 đồng/tháng tiền điện cho hộ nghèo

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định 2409/QĐ-TTg về việc kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện. Theo đó, năm 2012, các hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia sẽ được hỗ trợ 30.000 đồng/hộ/tháng.

xem chi tiết

Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 20/12/2011

Ngày 19/12/2011, Bộ Công thương đã ra Thông tư số 42/2011/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, giá bán điện bình quân là 1.304 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia...

xem chi tiết

Thông tư số 42/2011/TT-BCT ngày 19/12/2011 của Bộ Công thương Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

Thông tư số 42/2011/TT-BCT ngày 19/12/2011 của Bộ Công thương Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện . Tải về

xem chi tiết