“Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” tại Công ty Điện lực Bình Phước

Công ty Điện lực Bình Phước (PC Bình Phước) chủ động kết hợp thực hiện nhiều giải pháp nhằm tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, thực hiện...

xem chi tiết

Tập đoàn Điện lực Việt Nam tham gia cùng đoàn công tác của Quốc Hội làm việc tại tỉnh Ninh Thuận

  Sáng ngày 15/3/2022, Đoàn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tài Anh đã tháp tùng...

xem chi tiết