BIỂU DƯƠNG, TRI ÂN KHÁCH HÀNG, NGƯỜI LAO ĐỘNG

“Tháng Công nhân” do EVN SPC tổ chức nhiều năm qua phần nào nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu thực tế từ cơ sở, để lại dấu ấn tốt đẹp...

xem chi tiết

Công ty điện lực Bình Phước với hoạt động đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội

  Trải qua quá trình 25 năm từ khi thành lập và phát triển đến nay, Công ty Điện lực Bình Phước (PC Bình Phước) luôn thấm nhuần...

xem chi tiết

An sinh xã hội – nét đẹp văn hóa trong Điện lực Vĩnh Lợi

Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” Điện lực Vĩnh Lợi - Công ty Điện lực Bạc Liêu (PC...

xem chi tiết