Phổ biến sách “Phụ nữ EVN Hội nhập và phát triển”

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp với Báo điện tử VTV - Đài truyền hình Việt Nam xây dựng và xuất bản cuốn sách “Phụ nữ EVN Hội...

xem chi tiết

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC THẮP SÁNG MIỀN ĐÔNG ANH HÙNG

        Công ty Điện lực Bình Phước (PC Bình Phước) thành lập ngày 01/4/1997 trên cơ sở tách ra từ Điện lực...

xem chi tiết