Ngành điện miền Nam sau 47 năm tiếp quản

47 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã có những bước phát triển ấn tượng như thế nào?...

xem chi tiết

Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Những ngày đầu tiếp quản ngành Điện tại miền Nam

Ngay sau Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 7 giờ sáng ngày 1/5/1975, Tiểu ban Quân quản Sài...

xem chi tiết

Khánh thành Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật và Công nghệ 3M-HEPC

Ngày 29/3/2022, Tập đoàn 3M và Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức khánh thành Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật và Công nghệ...

xem chi tiết