Điện mặt trời mái nhà: Hiểu đúng để không làm sai

Điện mặt trời mái nhà mang lại nhiều lợi ích song đây vẫn là loại hình mới tại Việt Nam, do đó cần nhận thức đúng để không làm sai....

xem chi tiết

TỔNG QUAN VỀ CÁC HÌNH THỨC LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI

Hệ thống điện mặt trời là hệ thống có tác dụng biến đổi năng lượng ánh sáng mặt trời trực tiếp thành năng lượng điện thông qua các tấm pin quang...

xem chi tiết

Điện mặt trời: Khuyến khích lắp đặt để sử dụng

Điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) là một phần trong Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 của Chính phủ. Mục tiêu là khuyến khích người dân, doanh nghiệp...

xem chi tiết

Dự án nguồn năng lượng mặt trời tại đảo Phú Quý chính thức hoạt động

Tổng công ty Điện lực miền Nam đã phối hợp với đơn vị thi công Liên danh Công ty cổ phần Xây lắp điện I - Công ty cổ phần Điện mặt trời Vũ Phong. Đơn vị Tư vấn giám sát Công ty TNHH Electrical...

xem chi tiết

PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TẠI TỈNH CÀ MAU

       Ưu tiên xây dựng các cơ chế, chính sách để khuyến khích và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo nhằm thay thế các nguồn năng lượng hoá thạch đang bắt đầu cạn kiệt là một xu...

xem chi tiết