Hưởng ứng lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Ngày 27/3/2021, CBCNV Công ty Điện lực Vĩnh Long tham gia hưởng ứng lễ phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn năm 2021-2030 tháng hoạt động thể dục...

xem chi tiết

Tổng kết Khối thi đua Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Sáng ngày 17/3/2021, tại Công ty Điện lực Tây Ninh, Khối thi đua Doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (gồm các Doanh nghiệp: Công ty Điện lực Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết...

xem chi tiết

Chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo

Hội Bảo trợ Người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxxin và bệnh nhân nghèo tỉnh Đồng Tháp vừa mới trao tặng 300 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân thuộc các hộ cận nghèo tại xã Định Yên huyện Lấp...

xem chi tiết