TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN KHU VỰC 3

Ngày 6/4/2021, tại Công ty Điện lực Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) khu vực 3 nhằm để tổ chức kiểm điểm, đánh giá công tác phối hợp...

xem chi tiết

Phổ biến tình hình tai nạn trong EVN để đảm bảo an toàn lao động trong Công ty Điện lực Bình Thuận

Nhằm triển khai các hoạt động để hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021, ngày 11 tháng 3 năm 2021 Công ty Điện lực Bình Thuận đã tiến hành phổ biến tình hình tai nạn...

xem chi tiết