Những lĩnh vực được hoạt động theo Chỉ thị 18 của UBND TP.HCM

Với phương châm "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", ngày 30/9/2021, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã...

xem chi tiết

Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID -19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn TP HCM

Ngày 15/9/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP HCM ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống...

xem chi tiết