EVN SPC triển khai văn bản số 8151/EVN-TCNS ngày 31/12/2021 của Tập đoàn

Thực hiện văn bản số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 về điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19; văn bản số 11011/BYT-KCB ngày 28/12/2021 về xét nghiệm để phát hiện người...

xem chi tiết

EVN SPC triển khai văn bản số 7740/EVN-TCNS ngày 17/12/2021 của Tập đoàn

Căn cứ văn bản số 7740/EVN-TCNS ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện cách ly y tế đối với F1 trong phòng, chống dịch COVD-19....

xem chi tiết