Nhãn hiệu EVN

xem chi tiết

Ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN và các đơn vị thành viên EVN

Ngày 29/7/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Quyết định số 971/QĐ-EVN ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu EVN và Quyết định số 972/QĐ-EVN ban...

xem chi tiết