Những điểm mới trong nhận diện thương hiệu EVN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN tại Quyết định số 971/QĐ-EVN ngày 29/7/2021 và Hệ thống nhận diện thương hiệu...

xem chi tiết

Nhãn hiệu EVN

xem chi tiết

Ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN và các đơn vị thành viên EVN

Ngày 29/7/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Quyết định số 971/QĐ-EVN ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu EVN và Quyết định số 972/QĐ-EVN ban...

xem chi tiết