''Cột điện biết nói - chung tay bảo vệ môi trường''

“Cột điện biết nói - chung tay bảo vệ môi trường” là mô hình mới lạ, được tuổi trẻ thị trấn Di Linh thực hiện mang thông điệp bảo vệ môi trường và quảng bá thương hiệu cà phê Di Linh đến với người...

xem chi tiết