Gia hạn đăng ký giá điện cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp đến 15/5

Nhằm tạo điều kiện cho tất cả các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50 kWh/tháng được hưởng chính sách hỗ trợ giá điện của Chính Phủ, Bộ Công thương vừa có Công...

xem chi tiết

Công văn thượng khẩn của EVN ngày 15/3/2011 v/v Tăng cường công tác triển khai giá điện cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp

Công văn thượng khẩn của EVN ngày 15/3/2011 v/v Tăng cường công tác triển khai giá điện cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp Xem

xem chi tiết

Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin thông báo thủ tục đăng ký mua điện theo diện hộ nghèo, hộ thu nhập thấp

Theo Thông tư số 05/2011/TT-BCT ngày 25/02/2011 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện, các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp, thường xuyên sử dụng không quá...

xem chi tiết

Thông báo giá bán điện mới, áp dụng từ ngày 01/03/2011

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 23/02/ 2011 của TTCP về Biểu giá bán lẻ điện; Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của TTCP về giá bán điện năm 2011;

xem chi tiết

Gia hạn đăng ký mua điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp đến ngày 15/05/2011

Giá điện năm 2011 có quy định mức giá riêng cho hộ nghèo và hộ thu nhập thấp, thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50 kWh/tháng và có đăng ký với Bên bán điện (Tải file...

xem chi tiết