Tỉnh Trà Vinh khuyến khích lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà

Ngày 14/5/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ông Nguyễn Trung Hoàng đã ký và ban hành Công văn số 1765/UBND-CNXD gởi các sở, ban ngành tỉnh (hệ Đảng, chính quyền và đoàn thể), các trường đại học,...

xem chi tiết

Khuyến khích người dân sử dụng điện mặt trời

Theo Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh có trên 220 khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà là các khách hàng sản xuất - kinh doanh dịch...

xem chi tiết

Tập huấn cho tư vấn viên phát triển Hệ thống điện mặt trời trên mái nhà

Công ty Điện lực Tây Ninh tổ chức hội nghị sử dụng nguồn năng lượng mới điện mặt trời trên mái nhà. Tham dự hội nghị có đại diện Sở Công thương, các đoàn thể chính trị xã hội...

xem chi tiết

Nhiều hộ dân đầu tư xây dựng điện mặt trời

Hiện nay, để tiết giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ đã bắt đầu lựa chọn việc đầu tư hệ thống điện dùng năng lượng mặt trời (ĐMT). Vốn đầu tư ban đầu hệ...

xem chi tiết

Tiện cả đôi đường khi đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái

Với sự hỗ trợ tích cực từ Công ty Điện lực Long An, đến nay, phong trào lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời (ĐNLMT) áp mái đang lan tỏa đến nhiều hộ dân. Khi lượng điện sản sinh nhiều, sử dụng...

xem chi tiết